Η εφαρμογή e-CODEX είναι προσωρινά μη διαθέσιμη, λόγω μεταφοράς της λειτουργικότητας στην Ευρωπαϊκή Πύλη Δικαιοσύνης (e-Justice Portal)